1-30 kwietnia 2004 r.

Longin Łępicz
„Zapomniane fotografie”
wernisaż wystawy

Czas zatrzymał się w baranowskich krużgankach

Za kilka lat takie chaty odnajdziemy tylko w skansenach

Ileż to utargowałam

Gęsi za wodą

To jeszcze nie ostatnia brama

Longin Łępicz – urodzony w Ostrowcu Świętokrzyskim – rocznik 1933.
Historia rodu ściśle związana jest z Ostrowcem i Hutą. Autor jest przynajmniej trzecim pokoleniem w rodzinie Łępiczów zatrudnionych w hucie. Jako absolwent Szkoły Podstawowej Nr 3, Gimnazjum Przemysłowego, Technikum Hutniczo-Mechanicznego w Ostrowcu i Wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie kontynuował tradycje rodzinne w pracy zawodowej.
W hucie przeszedł wiele szczebli kariery zawodowej. Był mistrzem, kierownikiem, szefem i zastępcą dyrektora. Sprawował również rozmaite funkcje społeczne.
Pasjonował się sportem, krajoznawstwem, turystyką. W 1955 roku zakupił pierwszy aparat fotograficzny i od tej chwili doszły dodatkowe zainteresowania – fotografia.
Aparat fotograficzny w pierwszym okresie służył wyłącznie do dokumentowania wypraw turystyczno-krajoznawczych. W miarę upływu czasu doskonali swoje kwalifikacje fotograficzne przy pomocy życzliwych starszych kolegów oraz podręczników i miesięcznika „Fotografia”.
Współdziałał w założeniu Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego przy Hucie, które konsekwencji stało się Kołem PTF.
Jako członek Koła Fotograficznego brał czynny udział w popularyzacji fotografii w Ostrowcu, poprzez organizowanie kursów kształcących nowych adeptów fotografii, wystaw prac fotograficznych.
W roku 1962 urywa się czynny kontakt z fotografią, i tak przez około 40 lat negatywy i zdjęcia przeleżały spokojnie w osobistym archiwum.
Dopiero Galeria Fotografii MCK zorganizowała wystawę w październiku 1997 r. z okazji 400. lecia Ostrowca Świętokrzyskiego, co niewątpliwie pozwoliło na ekspozycję „zapomnianych fotografii”.
Obecna wystawa w NCK, obejmująca część zdjęć dorobku fotograficznego, daje możliwość przypomnienia dawnych „czasów” oraz osobistą satysfakcję autorowi, który od kwietnia 2002 r. jest członkiem Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Longin Łępicz